Akcja strajkowa - kontynuacja

Szanowni Państwo,

Dziękując Państwu za zrozumienie trudnej sytuacji, niniejszym zawiadamiam, że z informacji uzyskanych od nauczycieli wynika, iż akcja strajkowa będzie najprawdopodobniej kontynuowana. Zajęcia zostaną w najbliższych dniach (tj. we wtorek 16.04 i w środę 17.04) zawieszone. Wyjątkiem są trwające od 10.04 do 17.04 egzaminy gimnazjalisty i ósmoklasisty. Nie wydawane będą również posiłki z kuchni szkolnej.

W tej trudnej dla nas sytuacji nadal prosimy Państwa o wyrozumiałość.

Z poważaniem
Katarzyna Borkowska

Czytaj więcej!

WAŻNE! Egzamin ósmoklasisty

SZANOWNI RODZICE ÓSMOKLASISTÓW!
Uprzejmie informuję, iż z dużym prawdopodobieństwem egzamin ósmoklasisty się odbędzie, choć nie zostanie przeprowadzony zgodnie ze wszystkimi wcześniej ustalonymi procedurami. Zadania członków zespołów nadzorujących pełnić będą głównie osoby spoza naszej szkoły.
Proszę, aby uczniowie stawili się w szkole o godzinie 8.15, tak, jak to wcześniej zostało ustalone.

Pozdrawiam serdecznie Państwa i Młodzież
Katarzyna Borkowska

Czytaj więcej!

WAŻNE! Jutrzejszy egzamin gimnazjalistów

SZANOWNI RODZICE GIMNAZJALISTÓW!

Uprzejmie informuję, iż z dużym prawdopodobieństwem egzamin gimnazjalny jutro się odbędzie, choć nie zostanie przeprowadzony zgodnie ze wszystkimi wcześniej ustalonymi procedurami. Zadania członków zespołów nadzorujących pełnić będą głównie osoby spoza naszej szkoły.

Proszę, aby uczniowie stawili się w szkole o godzinie 8.15, jak to wcześniej zostało ustalone.

Pozdrawiam serdecznie Państwa i młodzież
Katarzyna Borkowska

Czytaj więcej!

UWAGA!

Szanowni Państwo!

W dniu 8 kwietnia 2019 r. nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi naszej szkoły przystąpili do ogólnopolskiego strajku. W godzinach popołudniowych stanowiło to 95% pracowników. Do strajku z całej kadry pedagogicznej, która dzisiaj stawiła się do pracy nie przystąpił tylko jeden nauczyciel. Wobec takich faktów szkoła nie może w pełni zapewnić bezpiecznego przebywania w niej uczniów. Komitet strajkowy deklaruje kontynuację strajku do odwołania. Zgodnie ze stanem liczbowym strajkujących nauczycieli przeprowadzenie egzaminu w dniu 10 kwietnia 2019 roku jest zagrożone.

Zwracam się z prośbą do Państwa o pomoc w poszukiwaniu nauczycieli gotowych do pracy w komisjach nadzorujących podczas egzaminów. Proszę o pilny kontakt z placówką: telefoniczny, e-mailowy, przez e-dziennik.Z poważaniem

Katarzyna Borkowska​

Czytaj więcej!

Egzamin gimnazjalny!!!

Szanowni Państwo - Rodzice i Opiekunowie uczniów klas gimnazjalnych,

niezależnie od sytuacji, czy akcja strajkowa będzie kontynuowana, czy nie, wszyscy uczniowie klas trzecich muszą przybyć do szkoły na godzinę 8.15 (w pełnej gotowości do egzaminu), każdego z dni egzaminacyjnych, by podpisać listę obecności. W przypadku, gdy uczeń się nie stawi, nie będzie mógł przystąpić do egzaminu w terminie dodatkowym 3-5 czerwca br.

Z poważaniem
Katarzyna Borkowska​

Czytaj więcej!