" Czytanie to drugie życie"

" Czytanie to drugie życie", a więc kolejna propozycja do przeczytania lub posłuchania tym razem "Ferdynanda Wspaniałego" Ludwika Kerna.

Czytaj więcej!

Innowacja pedagogiczna - “Myślę jak Sherlock Holmes”

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem zrealizowanej Innowacji pedagogicznej "Być jak Sherlock Holmes".

Czytaj więcej!

Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej klasy 3b.

Innowacja pedagogiczna 2018-2021 pn. "Sprawnymi rączkami pracujemy, dary przyrody wykorzystujemy".

Czytaj więcej!

INNOWACJE REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Innowacje realizowane w naszej szkole w roku szkolnym 2018/2019.

Czytaj więcej!

PODSUMOWANIE INNOWACJI W KLASIE 3C SP

W czwartek 13 czerwca podsumowaliśmy z klasą 3c realizację trzyletniej innowacji dotyczącej nauki programowania.

Czytaj więcej!

Innowacja "Jestem bezpieczny"

15 czerwca 2018r. w kl.1b została uroczyście podsumowana innowacja pedagogiczna „Jestem bezpieczny”.

Czytaj więcej!

MAŁY POLIGLOTA

Innowacja oparta jest na twórczym działaniu i aktywności dzieci.

Czytaj więcej!

ENGLISH IN YOUR EVERYDAY LIVE

Zgodnie z założeniami we wrześniu 2014 rozpoczęto w klasie Ia gimnazjum innowację pedagogiczną „English in your Everyday life. Język angielski w życiu codziennym” realizowaną w cyklu 3-letnim do czerwca 2017 roku.

Czytaj więcej!