PROGRAM ADAPTACYJNY

Serdecznie zapraszamy na spotkania w ramach programu adaptacyjnego. Program przeznaczony jest dla przyszłych uczniów klas 1 oraz ich rodziców. Spotkania odbywać się będą we wtorki od 16.30-17.15 

Czytaj więcej!

O PROGRAMIE ADAPTACYJNYM

Założenia ogólne programu:

Program adaptacyjny dla dzieci i ich rodziców , przygotowujący do udziału w edukacji szkolnej jest realizowany od 2003r. Został opracowany przy współpracy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz terapeutów- arteterapii, muzykoterapii, rytmiki, rewalidacji, dogoterapii, logopedii, gimnastyki korekcyjnej oraz terapii zachowań.

Program adaptacyjny stworzony został dla dzieci zdrowych chcących zacząć edukację w szkole integracyjnej oraz dla dzieci wymagających wsparcia i pomocy w zakresie rozwoju ruchowego, emocjonalnego, umysłowego i społecznego. Udział w programie pozwala osiągnąć wyższy poziom gotowości do podjęcia w przyszłości obowiązku szkolnego.

Czytaj więcej!