PIELĘGNIARKA  

mgr piel. Hanna Juhnke

specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

  

gabinet czynny

  

codziennie od 7.30 do 15.05

tel. 052 37 313 35 wew. 20, mail:  hanna.juhnke@onet.pl

Zakup wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z budżetu państwa, w ramach realizacji Umowy Dotacji Nr 78/2017 z dnia 27 listopada 2017 r.

 

W związku z powracającymi wątpliwościami związanymi z postępowaniem w przypadku pojawienia się wszawicy w placówkach nauczania i wychowania Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy podaje "Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży":
"(...) Na terenie Polski od lat nie występują już niebezpieczne choroby zakaźne przenoszone przez wszy (np. dur wysypkowy). Tym samym przypadki wszawicy nie są objęte zakresem działania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej i brak jest podstaw do wydania decyzji administracyjnej nakazującej dziecku z wszawicą wstrzymanie się od uczęszczania do placówki oświatowej. Decyzja o pozostaniu dziecka w domu do czasu usunięcia wszy (...) znajduje się całkowicie w gestii jego rodziców lub opiekunów..." - PEŁNA TREŚĆ W ZAŁĄCZNIKU