1 X Ogólnopolski Dzień Tornistra

Ogólnopolski Dzień Tornistra został ogłoszony w 2018 roku przez Ministra Edukacji Narodowej.
Dzień ten został ustanowiony na rzecz edukacji prozdrowotnej ukierunkowanej na profilaktykę wad postawy, w ramach której prowadzone są działania Ministerstwa Edukacji Narodowej we współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną.

Czytaj więcej!

GABINET PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ

Czytaj więcej!

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ TORNISTRA

1 października został ogłoszony przez Ministra Edukacji Narodowej Ogólnopolskim Dniem Tornistra, a Główny Inspektor Sanitarny zadeklarował podjęcie działań w zakresie edukacji zdrowotnej w środowisku szkolnym, ukierunkowanej na profilaktykę wad postawy uczniów szkół podstawowych na terenie całego kraju.

Czytaj więcej!