Chór „Cantabile”

 1 [m]

 

W każdej placówce szkolnej istnieje potrzeba działania chóru uczniowskiego. Ma on wpływ na rozwój muzyczny, społeczny i kulturalny uczniów. Jego zadaniem jest równocześnie wzbogacanie oprawy muzycznej uroczystości i imprez szkolnych, ale przede wszystkim propagowanie śpiewu zespołowego. Ważnym zadaniem jest pozostawienie w pamięci uczniów bogatego repertuaru pieśni patriotycznych i żołnierskich oraz najbardziej znanych pozycji z historii muzyki klasycznej, a także rozrywkowej. Uczniowie zdobywają cenne doświadczenia związane z występami, tak od strony technicznej jak też i emocjonalnej. Przynależność do chóru szkolnego i możliwość występowania to dla niektórych osób jedna z niewielu możliwości odniesienia prawdziwego sukcesu w karierze szkolnej.

 

Śpiew zespołowy:

  • aktywizuje całą sferę emocjonalną człowieka,
  • daje dużo radości i relaksuje,
  • uczy współdziałania, komunikacji i odpowiedzialności,
  • uwrażliwia nie tylko na sztukę ale także na drugiego człowieka,
  • pomaga pokonywać różne trudności: daje poczucie sukcesu, wzmacnia wiarę w siebie,
  • pozwala pokonać nieśmiałość,
  • występy uczą i oswajają z sytuacją prezentacji przed szerszym gronem.

W kalendarzu imprez szkolnych znajdują się takie okazje do występów jak: Święto Odzyskania Niepodległości, Dzień Edukacji Narodowej, Jasełka Bożonarodzeniowe, koncert kolęd, Święto Konstytucji 3-go Maja, festyn szkolny, uroczystość zakończenia roku szkolnego. Wybór repertuaru jest dostosowany do potrzeb uroczystości oraz aktualnego poziomu umiejętności uczniów.
Próby chóru „Cantabile” odbywają się 2 razy w tygodniu w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych. Miła atmosfera pracy w środowisku szkolnym oraz wsparcie ze strony dyrekcji pozwala osiągnąć wysokie efekty oraz przyjemność ze wspólnego muzykowania.

 

Chór „ Cantabile” od 2010 roku  jest uczestnikiem Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych "Śpiewająca Polska" - KLIKNIJ W LINK

 

W latach 2006–2014 program Śpiewająca Polska prowadziło Narodowe Centrum Kultury, a opiekę merytoryczną sprawował Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans. Od 2015 roku, decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program został włączony do projektu MKiDN Akademia Chóralna, prowadzonego przez Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu.

 

Chór brał udział w regionalnych przeglądach „Śpiewającej Polski”, dwukrotnie zdobywając „Srebrne Pasmo”. Kilkakrotnie nagradzany był w konkursie chórów i zespołów wokalnych „Wokalis” w Bydgoszczy.

 

W grudniu 2018 roku Chór „Cantabile” wystąpił wraz z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Pomorskiej w koncercie kolęd i pastorałek „Z narodzenia Pana”.

2 [m]
Dyrygentem chóru jest pan Jacek Szacho-Głuchowicz

fot.: Katarzyna Szewczyk, Filharmonia Pomorska