SEKRETARIAT PRZYJMUJE PRACOWNIKÓW SZKOŁY I UCZNIÓW:

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 7.00 - 16.00

DYŻURY SEKRETARIATU: WTOREK 16.00-17.00

WYDAWANIE LEGITYMACJI SZKOLNYCH (SEKRETARIAT): KAŻDY PIĄTEK 13.00 - 15.00

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW: WTOREK 15.00 - 17.00