HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Czytaj więcej!

ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO SP

Zasady rekrutacji do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi
Podstawa prawna:
1. Ustawa o SYSTEMIE OŚWIATY z dnia 7 września 1991 r. z późn. zm. z dnia 18.01.2014 r. (tzw. Ustawa „Rekrutacyjna”)
2. Statut Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Bydgoszczy

Czytaj więcej!