PUNKT KONSULTACYJNY

przy Szkole Podstawowej nr 12 w Bydgoszczy

 

 

W naszej szkole funkcjonuje Punkt Konsultacyjny dla rodziców, w ramach którego można korzystać z konsultacji i porad nauczycieli- specjalistów.

 

Pomoc udzielana jest w zakresie:
- trudności edukacyjnych uczniów,
- indywidualnych i rodzinnych sytuacji kryzysowych,
- wspieranie rodziców,
- wspieranie nauczycieli w ich pracy dydaktycznej i wychowawczej.

 

Spotkania odbywają się po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się w sekretariacie szkoły: tel. 52-373-13-35.

Dyżury:
- pedagog specjalny: mgr Sylwia Marecka - środy 15.00-16.00,