WPROWADZENIE

Pojęcie integracji możemy rozumieć jako scalanie, włączanie, koegzystencje grup. W odniesieniu do placówki edukacyjnej jako włączanie uczniów niepełnosprawnych do nauki w ogólnodostępnych szkołach i placówkach kształcenia masowego razem z uczniami pełnosprawnymi, umożliwieniu im korzystania z środków pomocniczych stosownie do indywidualnych możliwości[1]; wspieranie umiejętności harmonijnego współżycia i współdziałania osób niepełnosprawnych w różnorodnych formach i sytuacjach życia codziennego [2].

Czytaj więcej!

GOSPODARSTWO DOMOWE

Gospodarstwo domowe to forma zajęć, której nadrzędnym celem jest doprowadzenie ucznia z dysfunkcjami do samodzielnego funkcjonowania w otaczającym go środowisku (oczywiście na miarę jego możliwości). Przygotowanie takiej osoby do jak najbardziej samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym.

Czytaj więcej!

MUZYKOTERAPIA

Muzykoterapia – systematyczne i metodyczne zastosowanie muzyki w kompleksie działań leczniczych, obejmujących proces diagnozy, leczenia i rozwoju osobowości, oparte o interdyscyplinarne założenia: muzyczne, psychologiczne, medyczne, pedagogiczne i rehabilitacyjne (fragm.hasła encyklopedycznego).

Czytaj więcej!

MASAŻ LECZNICZY

Masaż wykonuje mgr Krzysztof Maćkowiak, nauczyciel dyplomowany wychowania fizycznego SP NR 12, specjalista II stopnia masażu leczniczego. Masaż leczniczy (medyczny) jest to zespół ściśle określonych czynności uwarunkowanych względami anatomiczno – fizjologicznymi, które wpływają na poprawę stanu psychofizycznego pacjenta.

Czytaj więcej!