KALENDARIUM

Nr lekcji

Czas trwania

1

 7.30 -   8.15

2

 8.20-  9.05

3

 9.10 -  9.55

4

10.10 - 10.55

5

11.00 - 11.45

6

12.10 - 12.55

7

13.10 - 13.55

8

14.05 - 14.50

9

15.00 - 15.45

10

15.50 -  16.35

11

16.40 - 17.25

12

17.30 - 18.25

2. Harmonogram roku szkolnego 2018/2019

ZEBRANIA Z WYCHOWAWCAMI I NAUCZYCIELAMI

 

KLASY I-V SP

KLASY VI-VIII ORAZ III GIMNAZJUM

 

17  września 2018r. (pn) – z wychowawcami (godzina 17.00)

18 września 2018r. (wt) – z wychowawcami (godzina 17.00)

20 września 2018r. (czw) – wybory do Rady Rodziców szkoły (godzina 17.00)

20 września 2017r. (czw) – wybory do Rady Rodziców szkoły (godzina 17.00)

26.09. 2018r. (środa) – Rada ds. Jakości SP nr 12

(wspólne zebranie Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego, Liderów zespołów nauczycieli oraz dyrekcji szkoły)

24 października 2018r. (śr) godz. 17.00-18.00 drzwi otwarte

25 października 2018r. (czw) godz. 17.00-18.00 drzwi otwarte

6 grudnia  2018r. (czw) godz. 17.00 – z wychowawcami i nauczycielami     

Informacja o ocenach

5 grudnia 2018r. (śr) godz. 17.00 – z wychowawcami i nauczycielami

Informacja o ocenach

 

4 lutego 2019r. (pn) godz. 17.00 – z wychowawcami

 

5 lutego 2019r. (wt) godz. 17.00 – z wychowawcami

16 kwietnia 2019r. (wt) godz. 17.00-18.00-z wychowawcami i nauczycielami

drzwi otwarte

15 kwietnia 2019r. (pn) godz. 17.00-18.00-z wychowawcami i nauczycielami

drzwi otwarte

21 maja 2019r. (wt) godz. 17.00 – z wychowawcami i nauczycielami

 Informacja o ocenach

20 maja 2019r. (pn) godz. 17.00 – z wychowawcami i nauczycielami

 Informacja o ocenach

 

SZKOLENIA, WARSZTATY DLA RODZICÓW

Spotkanie organizacyjne w sprawie zasad przeprowadzania egzaminu po klasie VIII SP – klasy drugie – maj 2019r.

 

Rada ds. Rozwoju Szkoły wg następującego harmonogramu:

26.09.2018r. (śr), 30.01.2019r. (śr), 22.05.2019r. (śr) (godz. 17.00)

 

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

03.09.2018r. – klasy gimnazjalne oraz kl. VII SP g. 8.00,

SP IV-VI  g. 9.00, SP II-III g. 10.30, SP I g. 11.30.

„SZKOLNE CZYTANIE” KSIĄŻEK ULUBIONYCH AUTORÓW

07.09.2018r. (piątek)

DZIEŃ PATRONÓW SZKOŁY

11.09.2018r. (wtorek)

BYDGOSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY

wrzesień 2018r., g. 10.00 Łuczniczka + zawody cały rok

KONKURS „DO HYMNU”  W 100. ROCZNICĘ ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

4.10.2018r. (czwartek), g. 9.00

ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ

12.10.2018r. (piątek)

PASOWANIE NA UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

19.10.2018r.  SP – godzina 17.00 (piątek)

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

9.11.2018r. (piątek) 
(g. 11.11 – jednoczesne odśpiewanie Hymnu Państwowego - 4 zwr.)

MIKOŁAJKI

06.12.2018r. (czwartek)

JASEŁKA, WIGILIE KLASOWE

21.12.2018r. (piątek)

DRZWI OTWARTE SZKOŁY

23.02.2019r. (sobota) (termin może ulec zmianie)

POWITANIE WIOSNY

21.03.2019r. (czwartek)

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3-GO MAJA

06.05.2019r. (poniedziałek)

EUROPEJSKI DZIEŃ PROTESTU PRZECIW DYSKRYMINACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

maj

DZIEŃ DZIECKA – RR

01.06.2019r. (sobota)

WYCIECZKI KLASOWE

27.05.2019r. – 31.05.2019r.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

19.06.2019r. – III klasy gimnazjum g. 17.00

19.06.2019r. – 7-8 SP: 08.00, I-II SP: 10.00, V-VI SP: 11.00, III-IV SP: 12.30.

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ

  1. 2.      DNI WOLNE OD ZAJĘĆ

ŚWIĘTO ZMARŁYCH

01.11.2018r. (czwartek)

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

23.12 – 01.01.2019r.

FERIE ZIMOWE

14.01 – 25.01.2019r.

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

18.04 – 23.04.2019r.

EGZAMIN PO KLASIE III GIMNAZJUM I VIII SP

UCZNIOWIE POZOSTAŁYCH KLAS  PODCZAS TRWANIA EGZAMINU MAJĄ DNI WOLNE  OD ZAJĘĆ 

10.04.2019r. (środa)

11.04.2019r. (czwartek)

12.04.2019r. (piątek)

15.04.2019r. (poniedziałek)

ŚWIĘTO 1-go MAJA

01.05.2019r. (środa)

ŚWIĘTO 3-go MAJA

03.05.2019r. (piątek)

BOŻE CIAŁO

20.06.2019r. (czwartek)

 FERIE LETNIE

24.06 – 31.08.2019r.

 

 

 

  1. 2.   DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ

 

SZKOŁA PODSTAWOWAORAZ ODDZIAŁY GIMNAZJALNE

10.04.19r. (środa)

11.04.19r. (czwartek)

12.04.19r. (piątek)

15.04.19r. (poniedziałek)

02.11.2018r. (piątek)

02.05.2019r. (czwartek)

 

  1. 2.   TERMINY EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH

 

SZKOŁA PODSTAWOWA ORAZ ODDZIAŁY GIMNAZJALNE

 

TERMINY EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH:

 

  • OSTATNI  TYDZIEŃ  SIERPNIA

 

TERMINY EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH:

 

  • OSTATNI  TYDZIEŃ  SIERPNIA

 

 

TERMINY POWIADAMIANIA RODZICÓW O PRZYPUSZCZALNEJ OCENIE NIEDOSTATECZNEJ Z PRZEDMIOTU ORAZ NAGANNEJ Z ZACHOWANIA:

 

  • NA 2 TYGODNIE PRZED RADĄ KLASYFIKACYJNĄ