Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach rekrutacji do szkoły.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach rekrutacji do szkoły.

Informujemy, że administratorem danych osobowych pozyskiwanych w procesie rekrutacji jest Szkoła Podstawowa nr 12 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury z Oddziałami Integracyjnymi w Bydgoszczy, ul. Kcyńska 49, 85-304 Bydgoszcz, e-mail: sp12@edu.bydgoszcz.pl (zwana dalej szkołą).

W UM został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, kontakt mailowy: Katarzyna Orczykowska iod@um.bydgoszcz.pl

Czytaj więcej!

Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych

Właściwe funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych nie jest możliwe się bez wykorzystywania danych osobowych. Wiąże się to z koniecznością przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, które w Polsce obowiązują już od ponad dwudziestu lat. Od 25 maja 2018 r. wszystkie szkoły i placówki oświatowe są związane nowymi przepisami unijnego, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zwanego dalej „RODO”. Zastąpiło ono dotychczasową ustawę z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. RODO bazując na istniejących wcześniej rozwiązaniach prawnych, z jednej strony nakłada na szkoły i placówki oświatowe zupełnie nowe obowiązki, z drugiej zaś rezygnuje z części dotychczasowych wymogów, bądź je racjonalizuje...
Poniżej znajdują się pliki o ochronie danych osobowych.

Czytaj więcej!

Dane osobowe osób odbierających dzieci ze świetlicy szkolnej.

Czytaj więcej!

Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych uczniów

Czytaj więcej!

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU

Czytaj więcej!