RYS HISTORYCZNY

Oto zapis ze znalezionej w archiwum kroniki :

Kronika szkoły powszechnej nr 12 im. H. Dąbrowskiego w Bydgoszczy

Dnia 8 lutego 1945 roku odbyła się pierwsza konferencja kierowników szkół, na której przydzielono kierowników i grono pedagogiczne do 6 szkół powszechnych, które jako polskie szkoły , na terenie Bydgoszczy po jej oswobodzeniu miały być otwarte już 12 lutego 1945.

Kierownictwo żeńskiej szkoły im . H. Dąbrowskiego powierzono tymczasowo obywatelce Bibrównie Marii i przydzielono jej 17 nauczycieli.......I tu są wymienione nazwiska ...dalej czytamy

Dnia 10 lutego 1945 odbyto pierwszą konferencje Rady Pedagogicznej, na której omówiono najważniejsze sprawy organizacyjne oraz sposób przeprowadzenia rejestracji dzieci....Kilka zdań poniżej możemy jeszcze przeczytać .... Dnia 13 lutego grono nauczycielskie wraz z dziećmi przystąpiło do uporządkowania klas: powyrzucano łóżka i sienniki, wstawiono złożone na dziedzińcu ławki, szkoła bowiem do ostatniej chwili była zajęta na niemiecki szpital wojskowy. Równocześnie przyjmowano dalsze zapisy. Do szkoły zgłosiło się 565 dziewcząt..... I tak zaczęła się nasza historia

W 1945- powołano do życia żeńską szkołę powszechna mieszczącą się w budynku Szkoły nr 11 przy ul. Dąbrowskiego.

1951- szkoła żeńska staje się szkolą koedukacyjną

1955 – oddanie budynku przy ul. Kcyńskiej 49

1960- nadanie szkole imienia „ Żwirki i Wigury” 

1993- utworzenie Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi

1999- powołanie Gimnazjum nr 37 Integracyjnego

2002- utworzenie Zespołu Szkół nr 14

2018- utworzenie Skoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi

 

SŁOWO O DYREKTORACH

Przez wszystkie lata istnienia placówki dowodziło nią aż 13 dyrektorów. Miło nam wspomnieć...

 • 1945- 1948 – Maria Bibrówna

 • 1948- Wanda Felhnerowska                              

 • 1949-1951- Wiktoria Dąbrowska

 • 1952-1954- Waleria Matys

 • 1954- 1961- Józef Stepa

 • 1961-1966- Stefan Turowski

 • 1966- 1969- Władysław Skibicki

 • 1969-1972- Ludomir Kamiński

 • 1972- 1973- Henryk Ziółkowski

 • 1973-1990 – Helena Biernacka

 • 1990-1992- Beata Jaros

 • 1992- 1993 – Zygfryd Szukaj

 • 1993 - 2012 - Elżbieta Bumażnik
 • od 2012 - Katarzyna Borkowska