OBIADY SZKOLNE

Wpłacać za obiady mogą tylko rodzice/opiekunowie, którzy zapisali dzieci na listę obiadową. Opłata za obiady szkolne miesiąc luty 2023 r. wynosi: 12 x 6,00 = 72,00 zł
W tytule przelewu należy podać nazwisko i imię dziecka oraz numer z listy obiadowej.
Wpłacać za obiady można W WYZNACZONE DNI: od 01.02.2023 r. do 10.02.2023r.

Czytaj więcej!

OBIADY SZKOLNE - STYCZEŃ 2023R.

WPŁACAĆ ZA OBIADY MOGĄ TYLKO RODZICE/OPIEKUNOWIE, KTÓRZY ZAPISALI DZIECI NA LISTĘ OBIADOWĄ.
Opłata za obiady szkolne miesiąc styczeń 2023 r. wynosi: 19 x 6,00 = 114,00 zł
W tytule przelewu należy podać nazwisko i imię dziecka oraz numer z listy obiadowej.
Wpłacać za obiady można W WYZNACZONE DNI: od 01.01.2023 r. do 07.01.2023r. Proszę o terminowe wpłaty.

Czytaj więcej!

OBIADY SZKOLNE - GRUDZIEŃ 2022R.

Opłata za obiady szkolne w miesiącu grudniu 2022r. wynosi: 16 x 6,00 = 96,00 zł
W tytule przelewu należy podać nazwisko i imię dziecka oraz numer z listy obiadowej.
Wpłacać za obiady można W WYZNACZONE DNI:
od 01.12.2022 r. do 07.12.2022 r. – brak możliwości wpłat po wyznaczonym terminie. Obiady wydawane będą do dnia 22.12.2022r.

Czytaj więcej!

OBIADY SZKOLNE - LISTOPAD 2022R.

WPŁACAĆ ZA OBIADY MOGĄ TYLKO RODZICE/OPIEKUNOWIE, KTÓRZY ZAPISALI DZIECI NA LISTĘ OBIADOWĄ.
Opłata za obiady szkolne w miesiącu listopadzie 2022r. wynosi: 20 x 6,00 = 120,00 zł
W tytule przelewu należy podać nazwisko i imię dziecka oraz numer z listy obiadowej.

Czytaj więcej!

OBIADY SZKOLNE PAŹDZIERNIK 2022R.

WPŁACAĆ ZA OBIADY MOGĄ TYLKO RODZICE/OPIEKUNOWIE, KTÓRZY ZAPISALI DZIECI NA LISTĘ OBIADOWĄ.
Opłata za obiady szkolne w miesiącu październiku 2022r. wynosi: 20 x 6,00 = 120,00 zł - wszystkie dni

Czytaj więcej!

OBIADY SZKOLNE WRZESIEŃ 2022R.

WPŁACAĆ ZA OBIADY MOGĄ TYLKO RODZICE/OPIEKUNOWIE, KTÓRZY ZAPISALI DZIECI NA LISTĘ OBIADOWĄ.
Opłata za obiady szkolne w miesiącu wrześniu 2022r. wynosi:
15 x 6,00 = 90,00 zł

Czytaj więcej!

OBIADY SZKOLNE 2022/2023

- zapisy pod numerem telefonu 52 373 13 35 wew. 26 od dn. 01.09.2022 r. do dn. 07.09.2022 r.,
- zapis zobowiązuje do comiesięcznych opłat za posiłki,
- informacja o płatnościach podawana będzie co miesiąc na stronie szkoły,

Czytaj więcej!

OBIADY SZKOLNE - CZERWIEC 2022R.

Opłata za obiady szkolne m-c czerwiec 2022r. wynosi: 15 x 4,00 = 60,00 zł
Zgłaszać nieobecności dzieci na obiadach szkolnych należy telefonicznie do godz. 8:00 tel. 52 37 313 35 wew. 26
Wpłacać za obiady można W WYZNACZONE DNI: od 01.06.2022r. do 08.06.2022r.

Czytaj więcej!

OBIADY SZKOLNE - MAJ 2022R.

Opłata za obiady szkolne m-c maj 2022r. wynosi: 17 x 4,00 = 68,00 zł
Zgłaszać nieobecności dzieci na obiadach szkolnych należy telefonicznie do godz. 8:00 tel. 52 37 313 35 wew. 26
Wpłacać za obiady można W WYZNACZONE DNI: od 01.05.2022r. do 08.05.2022r.

Czytaj więcej!

OBIADY SZKOLNE - KWIECIEŃ 2022R.

Opłata za obiady szkolne m-c kwiecień 2022r. wynosi: 17 x 4,00 = 68,00 zł

Czytaj więcej!