Dyrektor SP nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi

mgr Katarzyna Borkowska

 Katarzyna Borkowska

Wicedyrektor SP nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi

mgr Aleksandra Tarczyńska - Pajor 

 Aleksandra Tarczyńska - Pajor

 Wicedyrektor SP nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi

mgr Joanna Zaborowska

 

 Joanna Zaborowska