20 listopada – Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

20 listopada kolejny raz obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. W naszej szkole przez najbliższy tydzień będą prowadzone działania pod hasłem „Prawa i Obowiązki ucznia”. Wiele ciekawych materiałów można znaleźć na stronie szkoły w RODZIC/ KĄCIK PRAWNY, między innymi prezentację sędzi Anny Marii Wesołowskiej, którą gościliśmy w naszej szkole.

Czytaj więcej!

Prawa dziecka, ucznia ale i obowiązki ucznia.

Prawa dziecka, ucznia ale i obowiązki ucznia.

Czytaj więcej!

Prawa Dziecka - rzecznik

" Kochani rodzice oraz opiekunowie dziecko ma prawo być sobą, popełniać błędy, posiadać własne zdanie, ma prawo do szacunku, ale są też obowiązki. Wychowanie jest ważnym elementem w życiu dziecka i musi być ono zgodne z instytucją oświatową jaką jest szkoła, której zadaniem oprócz nauki jest również wychowanie."
Pragnę przypomnieć, iż w naszej placówce kierujemy się czterema wartościami, które są umieszczone na sztandarze szkoły. Myślę, że publikacja byłego rzecznika praw dziecka pana Marka Michalaka przybliży Państwu temat wychowania dzieci i ich praw.

Czytaj więcej!

DEMORALIZACJA

Jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 13 lat, a nie ukończyła 17 lat poniesiesz odpowiedzialność prawną za popełnione czyny karalne.
Czynem karalnym będzie skutek Twojego zachowania, postępowania czyli popełnienie wykroczenia lub przestępstwa.

Czytaj więcej!

GROŹBY i ZASTRASZANIE

Nie wolno grozić nikomu popełnieniem przestępstwa na jego szkodę albo szkodę osoby mu najbliższej.
Każdy człowiek ma prawo do wolności od zastraszania go przez inne osoby. W szczególności nie wolno grozić nikomu popełnieniem przestępstwa na jego szkodę albo szkodę osoby mu najbliższej. Przestępstwo to czyn opisany w kodeksie karnym albo innej ustawie zagrożony grzywną powyżej 30 stawek dziennych, kara ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności przekraczającą 1 miesiąc. Jeżeli czyn opisany w ustawie zagrożony jest karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 alko kara surowszą uważa się go za zbrodnię. Pozostałe przestępstwa są występkami.

Czytaj więcej!

PRAWO DZIECKA DO SZACUNKU

ZAPRASZAMY DO LEKTURY

Czytaj więcej!