MAŁA ORKIESTRA

 MAŁA ORKIESTRACarl Orff twierdził, że „dla wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka niezwykle istotne jest, aby - oprócz czynnego kontaktu z innymi rodzajami sztuki - opanowało ono, w stopniu chociażby podstawowym, umiejętność gry na jakimś instrumencie” oraz to, że „naprawdę rozumie i czuje sens muzyki ten, kto czynnie w niej uczestniczy”.


    W naszej szkole od 2009 roku działa zespół instrumentalny „Mała Orkiestra”. W skład zespołu wchodzą uczniowie z klas 1-3. Opiekunami grupy są Magdalena Gut i Aleksandra Jóźwiak. Mali muzycy uczą się gry na instrumentach melodycznych i niemelodycznych.  Przez lata zespół uświetniał uroczystości szkolne, a także reprezentował szkołę w konkursach i imprezach miejskich. Głównym celem zespołu jest rozwijanie wrażliwości muzycznej u najmłodszych dzieci szkolnych.


Zalety gry w zespole instrumentalnym:
- rozwijanie twórczej  inwencji,
- kształcenie umiejętności słuchania i rozumienia muzyki,
- rozwijanie umiejętności  porozumiewania się z otoczeniem,
- wyrabianie umiejętności skupienia i koncentracji,
- kształcenie podzielności uwagi, szybkiej reakcji,
- budowanie wiary we własne możliwości,
- kształcenie silnej woli przez stawianie zadań do pokonania,
- kształcenie pozytywnej postawy społecznej.

 

Nasze występy: