KOMUNIKACJA

Od niepamiętnych czasów próbujemy się ze sobą komunikować na różne sposoby: gestem, mimiką słowem, obrazem itp. Z rożnym skutkiem. Cały czas uczymy się, aby rozmowa, wymiana myśli i poglądów podczas współpracy w zespole była jak najbardziej efektywna dla nas, oddawała to co chcemy uzyskać i przekazać.

Czytaj więcej!

GRY "STACJONARNIE"

W ramach zajęć godzin wychowawczych przeprowadzonych w projekcie "Zespół zawsze wygrywa (...)" czwartoklasiści współpracowali "stacjonarnie" w zespołach oraz trenowali funkcje poznawcze podczas klasowej grywalizacji z wykorzystaniem gier planszowych zakupionych dzięki grantowi.

Czytaj więcej!

BUDOWANIE ZESPOŁU

Jak zbudować dobry zespół? - zastanawiają się nad tym wychowawcy klas, trenerzy sportowi oraz szefowie w różnych miejscach pracy.

My również szukaliśmy odpowiedzi na to pytanie podczas przeprowadzonych godzin wychowawczych w klasach czwartych objętym projektem.

Czytaj więcej!

KLASA JAKO ZESPÓŁ

W ramach realizacji grantu „Zespół zawsze wygrywa (...)” uczniowie uczestniczący w projekcie zapoznali się z przygotowanym przez autorów webinarem powitalnym. Następnie niezwłocznie zakasali rękawy do pracy i zaczęli trenować umiejętności współpracy w zespole.

Czytaj więcej!

ZESPÓŁ ZAWSZE WYGRYWA

Miło nam przekazać, iż w gronie zakwalifikowanych projektów w ramach Bydgoskich Grantów Oświatowych znalazł się również nasz „Zespół zawsze wygrywa” – międzyszkolne interaktywne warsztaty z zakresu pracy zespołowej dla uczniów klas czwartych mających na celu rozwijanie kompetencji miękkich jako wysoko ocenianych przez pracodawców” autorstwa A. Szauer i B. Szurpita.
„(...)Dofinansowanie uzyskały projekty prezentujące szczególne walory merytoryczne, społeczne i organizacyjne, wykraczające zasięgiem oddziaływania poza poziom placówki, rozwijające zainteresowania i twórczość własną dzieci i młodzieży, które opierają się na merytorycznej i organizacyjnej współpracy z partnerami zewnętrznymi, tj. innymi placówkami oświatowymi, instytucjami, obejmujące różnorodne formy aktywności i metody pracy, zakładające czynne i bezpośrednie uczestnictwo adresatów projektu (...)” - czytamy na oficjalnej stronie www.bydgoszcz.pl

Czytaj więcej!

Z WIZYTĄ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13

Zgodnie z założeniami grantu „Robotyka i programowanie - warsztaty i pokaz” uczniowie Hubert Kuś, Kim Kmieć, Marcin Oparski z naszej szkoły przeprowadzili 23.03.2018r. zajęcia w formie wykładu i warsztatowej dla uczniów z Szkoły Podstawowej nr 13 w Bydgoszczy.

Czytaj więcej!

ROBOTYKA I PROGRAMOWAIE-WARSZTATY I POKAZ

W piątek 9.03.2018r. starsi koledzy z klasy IIC: Hubert Kuś, Kim Kmieć, Marcin Oparski, Kamil Cieślak poprowadzili i przygotowali dla swoich kolegów z klasy 4c warsztaty i pokaz z zakresu robotyki i programowania. Na początku uczestnicy zajęć zapoznali się z pojęciem robotyki oraz przykładami zastosowania „robotów” w otaczającej nas rzeczywistości.

Czytaj więcej!

BYDGOSKIE GRANTY OŚWIATOWE 2018

„100 projektów edukacyjnych i kulturalnych otrzymało dofinansowanie od miasta w ramach Bydgoskich Grantów Oświatowych(...)” czytamy w artykule "Granty oświatowe rozdane" na www.bydgoszcz.pl

Czytaj więcej!