Opublikowanie wyników rekrutacji do klasy pierwszej na rok szkolny 2024-2025

Zgodnie z harmonogramem, dzisiaj (10 kwietnia 2024r.) opublikowano listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.
Przypominam równocześnie, iż dzieci zgłoszone z rejonu są automatycznie przyjęte, więc nie ma ich nazwisk na liście.

Czytaj więcej!

Opublikowanie wyników rekrutacji do klasy pierwszej na rok szkolny 2024-2025

Dzisiaj (26 marca 2024r.) opublikowano listę kandydatów zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.
Przypominam równocześnie, iż dzieci zgłoszone z rejonu są automatycznie przyjęte, więc nie ma ich nazwisk na liście.

WAŻNA INFORMACJA:
Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki w terminie do 2024-04-08 godz. 16:00. Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce.

Czytaj więcej!

DRZWI OTWARTE 2024

Link do spotkania online:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTI0NzAyMjYtMGM0MS00MjJhLWFkYjktYTRlMjFmYWQyYjJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228bf09c90-6b19-4ada-aa21-1ff77d3f8d86%22%2c%22Oid%22%3a%221e830279-bd96-4181-8f77-a088a1628b48%22%7d

Czytaj więcej!

Opublikowanie wyników rekrutacji do klasy pierwszej na rok szkolny 2023-2024 w postępowaniu uzupełniającym

Dzisiaj (30 maja 2023r.) opublikowano listę kandydatów zakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym.
Przypominam równocześnie, iż dzieci zgłoszone z rejonu są automatycznie przyjęte, więc nie ma ich nazwisk na liście.

WAŻNA INFORMACJA:
Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki w terminie do 2023-06-05 godz. 14:00. Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce.

Czytaj więcej!

Opublikowanie wyników rekrutacji do klasy pierwszej na rok szkolny 2023-2024

Zgodnie z harmonogramem, dzisiaj (13 kwietnia 2023r.) opublikowano listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.
Przypominam równocześnie, iż dzieci zgłoszone z rejonu są automatycznie przyjęte, więc nie ma ich nazwisk na liście.

Czytaj więcej!

Opublikowanie wyników rekrutacji do klasy pierwszej na rok szkolny 2023-2024

Dzisiaj (28 marca 2023r.) opublikowano listę kandydatów zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.
Przypominam równocześnie, iż dzieci zgłoszone z rejonu są automatycznie przyjęte, więc nie ma ich nazwisk na liście.

WAŻNA INFORMACJA:
Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki w terminie do 2023-04-04 godz. 16:00. Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce.

Czytaj więcej!

NABÓR DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2023/2024

Link:
https://www.bydgoszcz.pl/edukacja/nabor-do-przedszkoli-szkol-i-placowek-oswiatowych-na-rok-szkolny-20232024/nabor-do-klas-pierwszych-szkol-podstawowych/

Czytaj więcej!

DRZWI OTWARTE - SPOTKANIE ONLINE - 21.02.2023 godz. 18:00 - 19:00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aupRD1TrEQnwOx753FTZWrGDL53eB24QuwLquYYLxOgs1%40thread.tacv2/1676199138608?context=%7b%22Tid%22%3a%228bf09c90-6b19-4ada-aa21-1ff77d3f8d86%22%2c%22Oid%22%3a%221e830279-bd96-4181-8f77-a088a1628b48%22%7d

Czytaj więcej!

DRZWI OTWARTE - SPOTKANIE ONLINE 20.02.2023 godz. 18:00 - 19:00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aupRD1TrEQnwOx753FTZWrGDL53eB24QuwLquYYLxOgs1%40thread.tacv2/1676196291158?context=%7b%22Tid%22%3a%228bf09c90-6b19-4ada-aa21-1ff77d3f8d86%22%2c%22Oid%22%3a%221e830279-bd96-4181-8f77-a088a1628b48%22%7d

Czytaj więcej!

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 2023

Zarządzenie Nr 9/2023 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół policealnych w województwie kujawsko-pomorskim.

Czytaj więcej!