ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO SP

Zasady rekrutacji do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi
Podstawa prawna:
1. Ustawa o SYSTEMIE OŚWIATY z dnia 7 września 1991 r. z późn. zm. z dnia 18.01.2014 r. (tzw. Ustawa „Rekrutacyjna”)
2. Statut Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Bydgoszczy

Czytaj więcej!

O PROGRAMIE ADAPTACYJNYM

Założenia ogólne programu:

Program adaptacyjny dla dzieci i ich rodziców , przygotowujący do udziału w edukacji szkolnej jest realizowany od 2003r. Został opracowany przy współpracy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz terapeutów- arteterapii, muzykoterapii, rytmiki, rewalidacji, dogoterapii, logopedii, gimnastyki korekcyjnej oraz terapii zachowań.

Program adaptacyjny stworzony został dla dzieci zdrowych chcących zacząć edukację w szkole integracyjnej oraz dla dzieci wymagających wsparcia i pomocy w zakresie rozwoju ruchowego, emocjonalnego, umysłowego i społecznego. Udział w programie pozwala osiągnąć wyższy poziom gotowości do podjęcia w przyszłości obowiązku szkolnego.

Czytaj więcej!