RADA RODZICÓW Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Bydgoszczy

ROK SZKOLNY 2023/2024

 

Prezydium Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Bydgoszczy:

 

Przewodniczący: Wojciech Słowiow
Wiceprzewodnicząca: Emilia Bystrzyńska
Sekretarz: Kinga Bielicka
Skarbnik: Agnieszka Balcerowska
Członek Rady: Renata Nawrocka
Komisja Rewizyjna: Radosław Piórkowski i Anna Janik

 

Konto bankowe: 
SP12 Rada Rodziców ul. Kcyńska 49, 85-304 Bydgoszcz

29109018960000000106203668

 

Adres e-mail:  radasp12byd@gmail.com