RADA RODZICÓW SP NR 12 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

 ROK SZKOLNY 2018/2019

Prezydium Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi:

Przewodniczący:  Marcin Wolny

Zastępca przewodniczącego: Robert Kaźmierczak

Sekretarz: Mirosław Drzewowski

Skarbnik: Grzegorz Sokołowski

Członkowie Rady: Krystyna Szarafińska, Sebastian Kaźmierczak, Karolina Szatkowska

Komisja Rewizyjna: przewodniczący - Katarzyna Kulczyk, członek - Małgorzata Kamińska

adres e-mail:  sp12bydgoszcz@wp.pl

 

Konto bankowe: 
ZS14 Rada Rodziców ul. Kcyńska 49, 85-304 Bydgoszcz

29109018960000000106203668

 

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy Szkół,

Przedstawiciele Rad Rodziców Szkół

województwa kujawsko-pomorskiego

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty oraz Fundacja „Rodzice Szkole" zapraszają Rady Rodziców szkół województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w konferencji, która odbędzie się 22 listopada 2018 r. (czwartek) w godzinach 9.30 – 15.45. Konferencja odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 9 im. Władysława Jagiełły w Bydgoszczy przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2.

Celem II Kujawsko-Pomorskiej Regionalnej Konferencji Rad Rodziców jest upowszechnienie wiedzy dotyczącej działalności Rad Rodziców ze szczególnym zwróceniem uwagi na gospodarkę finansową, tworzenie programów wychowawczo-profilaktycznych szkół, współpracę wszystkich uczestników życia szkolnego oraz omówienie obowiązujących i proponowanych przez Fundację „Rodzice Szkole" rozwiązań prawnych dotyczących Rad Rodziców, szczególnie dotyczących gospodarki finansowej Rad Rodziców i zidentyfikowanie oczekiwań rodziców w tym zakresie.

Zainteresowanych uczestnictwem w konferencji prosimy o wypełnienie do dnia 15.11.2018 r. kwestionariusza zgłoszeniowego. Dokumenty w wersji elektronicznej zamieszczone są na stronie www.radyrodzicow.pl w zakładce „Regionalne Konferencje Rad Rodziców".

Pytania i szczegółowe informacje:  kontakt@rodziceszkole.edu.pl

Kontakt do koordynatora w Fundacji „Rodzice Szkole":  beata.maria.iris987@gmail.com, tel.: 661-726-161.
Program II Kujawsko-Pomorskiej Regionalnej Konferencji Rad Rodziców dostępny na stronie: http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?menu=1&item=300&page=8352.

Kujawsko-Pomorski
Kurator Oświaty
Marek Gralik