"Bezpieczna szkoła".

Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów.

Czytaj więcej!

EGZAMINY

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z INFORMACJAMI I KOMUNIKATAMI CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ:

Czytaj więcej!

KALENDARIUM

Czytaj więcej!

RADA RODZICÓW SP NR 12 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

ROK SZKOLNY 2018/2019

Prezydium Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi:

Przewodniczący: Marcin Wolny

Zastępca przewodniczącego: Robert Kaźmierczak

Sekretarz: Mirosław Drzewowski

Skarbnik: Grzegorz Sokołowski

Członkowie Rady: Krystyna Szarafińska, Sebastian Kaźmierczak, Karolina Szatkowska

Komisja Rewizyjna: przewodniczący - Katarzyna Kulczyk, członek - Małgorzata Kamińska

adres e-mail: sp12bydgoszcz@wp.pl

Czytaj więcej!

PODSTAWOWE DOKUMENTY

Czytaj więcej!

PROCEDURY POSTĘPOWANIA

Czytaj więcej!