RADA RODZICÓW Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Bydgoszczy

ROK SZKOLNY 2023/2024

Prezydium Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Bydgoszczy:

Przewodniczący: Wojciech Słowiow
Wiceprzewodnicząca: Emilia Bystrzyńska
Sekretarz: Kinga Bielicka
Skarbnik: Agnieszka Balcerowska
Członek Rady: Renata Nawrocka
Komisja Rewizyjna: Radosław Piórkowski i Anna Janik

Czytaj więcej!

Naukowcy biją na alarm

Uczestnicząc w sympozjum na terenie Politechniki Bydgoskiej z udziałem profesora Manfreda Spitzer światowego autorytetu w dziedzinie neurobiologii i neurodydaktyki, pragnę przekazać Państwu, szczególnie rodzicom konkluzję tej bardzo interesującej konferencji. Naukowe badania potwierdzają jednoznacznie i zalecają ograniczenie nawet całkowite dla najmłodszych dzieci korzystanie i zabawę z tebletami, smartfonami itp.

Czytaj więcej!

EGZAMINY

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z INFORMACJAMI I KOMUNIKATAMI CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ:

Czytaj więcej!

Materiały związane ze stopniowym przywracaniem zajęć opiekuńczych dla uczniów z klas I-III oraz działalności biblioteki.

Szanowni Rodzice!
Zgodnie z poprzednią wiadomością od poniedziałku 1 czerwca planujemy zorganizowanie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy (od 7.00 do 16.00). Warunkiem przyjścia dziecka do szkoły jest zgłoszenie wychowawcy klasy informacji (od kiedy, na jakie zajęcia, w jakich godzinach itp.) na co najmniej 2 dni przed planowanym przybyciem ucznia do szkoły, zapoznanie się z zaakceptowanymi przez Powiatową Stację Epidemiologiczną PROCEDURAMI BHP oraz dostarczenie do szkoły podpisanego przez Państwa OŚWIADCZENIA - poniższy załącznik.

Czytaj więcej!

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - nowy harmonogram

Nowy termin egzaminu: 16-18 czerwca 2020r. (wtorek, środa, czwartek). Dni wolne dla pozostałych uczniów.

Czytaj więcej!

KALENDARIUM

Czytaj więcej!

"Bezpieczna szkoła".

Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów.

Czytaj więcej!

PODSTAWOWE DOKUMENTY

Czytaj więcej!