Akcja strajkowa - kontynuacja

SZANOWNI PAŃSTWO
W odniesieniu do pisma przekazanego przez Oddział ZNP w Bydgoszczy i Komisji Międzyzakładowej WZZ "Solidarność-Oświata" w Bydgoszczy z dnia 28 marca br. uprzejmie informuję, iż od 8 kwietnia br. do odwołania możliwe jest podjęcie akcji strajkowej przez nauczycieli i pracowników niepedagogicznych naszej szkoły.

Czytaj więcej!

KANAŁ RSS

Na naszej stronie internetowej został dodany kanał RSS. Jest to funkcjonalność pozwalająca dowolnej osobie śledzić informacje pojawiające się na stronach internetowych bez konieczności ciągłego odwiedzania strony.

Czytaj więcej!

" ZDOLNI ZNAD BRDY" - ZAPROSZENIE SKIEROWANE DO UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH/PONADPODSTAWOWYCH.

W ramach wspierania uczniów zdolnych w okresie od kwietnia do grudnia 2019 r. realizowane będą następujące projekty skierowane do zdolnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych i klas gimnazjalnych:
1. Inkubator czytelnika, czyli młodzi wobec języka (języków) literatury
2. DNA Artysty. Spotkania miłośników architektury i sztuki oraz uczestników Olimpiady Artystycznej
3. Eksperymentalna podróż w tajemniczy świat chemii
4. Międzyszkolne Koło Matematyczne

Czytaj więcej!

" ZDOLNI ZNAD BRDY" - ZAPROSZENIE SKIEROWANE DO UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH.

W ramach wspierania uczniów zdolnych w okresie od kwietnia do grudnia 2019 r. realizowane będą następujące projekty skierowane do zdolnych uczniów szkół podstawowych:
1. Matematyka z pasją
2. Piszę, bo lubię! – zajęcia rozwijające uzdolnienia literackie i plastyczne
3. Eksperymentalna podróż poprzez epoki
4. Minecraftowy świat – warsztaty dla uczniów uzdolnionych matematycznie prowadzone zgodnie z koncepcją Bydgoskiego Bąbla Matematycznego
5. Medycyna na szóstkę – laboratorium z zakresu biochemii, cytologii, fizjologii i anatomii organizmów żywych
6. Świat według biologa – czyli NADnaturalnie zdolni
7. Nie taka matematyka straszna, jak ją liczą, mierzą, ważą,

Czytaj więcej!

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA I NAUCZANIE INDYWIDUALNE

Komunikat Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty dla wszystkich rodziców uczniów niepełnosprawnych nt. edukacji włączającej i nauczania indywidualnego.

Czytaj więcej!

WARTO WIEDZIEĆ

INFORMACJE, STRONY ORAZ GDZIE WARTO SZUKAĆ WSPARCIA, POMOCY.

Czytaj więcej!

ZNACZENIE ZAJĘĆ MUZYCZNYCH

"Wśród wielu zajęć rewalidacyjnych i wspomagających rozwój dziecka, występuje szczególne zapotrzebowanie na różnorodne oddziaływanie terapeutyczne, polegające na stwarzaniu dzieciom warunków do samorealizacji przez bliskie i dostępne jego naturze formy aktywności, umożliwiające zmniejszenie napięć psychofizycznych, odprężenie, radość, wyzwolenie i rozładowanie zablokowanej energii, uzewnętrznienie i uporządkowanie hamowanych emocji oraz w trakcie tych działań korektę zachowań, zniekształceń i ograniczeń. Zadanie takie spełniają różne formy aktywności muzycznej."

Czytaj więcej!

"MĄDRA SZKOŁA CZYTA DZIECIOM"

Badania przeprowadzone przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” potwierdzają, że codzienne czytanie dzieciom wpływa znacząco na poprawę ich umiejętności językowych, intelektualnych i społecznych oraz podnosi poziom czytelnictwa wśród uczniów. Fundacja wystąpiła do Ministerstwa Edukacji Narodowej o włączenie codziennego czytania uczniom do programów wszystkich szkół i przedszkoli. Jest to szczególnie ważne wobec spadku umiejętności językowych dzieci i młodzieży oraz spadku czytelnictwa. Unia Europejska podjęła już walkę z analfabetyzmem – 74 mln jej obywateli ma problemy ze zrozumieniem języka i czytaniem – gdyż niskie kompetencje językowe obniżają jakość życia i hamują rozwój.

Czytaj więcej!