" ZDOLNI ZNAD BRDY" - ZAPROSZENIE SKIEROWANE DO UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH/PONADPODSTAWOWYCH.

W ramach wspierania uczniów zdolnych w okresie od kwietnia do grudnia 2019 r. realizowane będą następujące projekty skierowane do zdolnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych i klas gimnazjalnych:

  •     Inkubator czytelnika, czyli młodzi wobec języka (języków) literatury
  •     DNA Artysty. Spotkania miłośników architektury i sztuki oraz uczestników Olimpiady Artystycznej
  •     Eksperymentalna podróż w tajemniczy świat chemii
  •     Międzyszkolne Koło Matematyczne

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się w załącznikach. Chętni uczniowie proszeni są o pobranie i wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz złożenie go w sekretariacie Pałacu Młodzieży do dnia 28 marca br. (sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-19.00 i mieści się w budynku Gimnazjum nr 16, przy ul. Bohaterów Kragujewca 10, sala 6).

Informacje wraz z załącznikami będą dostępne także na portalu „Zdolni znad Brdy”.