Opublikowanie wyników rekrutacji do klasy pierwszej na rok szkolny 2024-2025

Opublikowano: 2024-03-26 09:22, Numer artykułu: 80675 , Autor: K.Borkowska
Dzisiaj (26 marca 2024r.) opublikowano listę kandydatów zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym. Przypominam równocześnie, iż dzieci zgłoszone z rejonu są automatycznie przyjęte, więc nie ma ich nazwisk na liście. WAŻNA INFORMACJA: Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki w terminie do 2024-04-08 godz. 16:00. Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce.