Opublikowanie wyników rekrutacji do klasy pierwszej na rok szkolny 2024-2025

Zgodnie z harmonogramem, dzisiaj (10 kwietnia 2024r.) opublikowano listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.
Przypominam równocześnie, iż dzieci zgłoszone z rejonu są automatycznie przyjęte, więc nie ma ich nazwisk na liście.

Czytaj więcej!

Opublikowanie wyników rekrutacji do klasy pierwszej na rok szkolny 2024-2025

Dzisiaj (26 marca 2024r.) opublikowano listę kandydatów zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.
Przypominam równocześnie, iż dzieci zgłoszone z rejonu są automatycznie przyjęte, więc nie ma ich nazwisk na liście.

WAŻNA INFORMACJA:
Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki w terminie do 2024-04-08 godz. 16:00. Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce.

Czytaj więcej!

DRZWI OTWARTE 2024

Zapraszamy przyszłych pierwszoklasistów wraz z rodzicami na Drzwi Otwarte, które w tym roku odbędą się 1 marca od 16.30 do 19.00 w naszej szkole. W ramach Drzwi Otwartych zachęcamy również do wzięcia udziału w spotkaniu online, 28 lutego o godz. 18.00 na Teams (link do spotkania wkrótce) oraz do wzięcia udziału w spacerze po szkole, 6 i 7 marca o godz.16.00 (obowiązują zapisy pod nr tel. 523731335).
Zespół Promocji Szkoły
Joanna Czaplewska

Czytaj więcej!

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

800 12 12 12 Telefon Zaufania dla Dzieci Rzecznika Praw Dziecka https://brpd.gov.pl/dzieciecy-telefon-zaufania-rzecznika-praw-dziecka/
116 111 Telefon Zaufania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę https://116111.pl/
800 119 119 Telefon Zaufania TPD dla dzieci i młodzieży https://800119119.pl/
800 12 00 02 „Niebieska Linia” Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie
Możesz też wejść na stronę serwisu Życie warte jest rozmowy: https://zwjr.pl/dlaczego-tutaj-jestes

Czytaj więcej!

Nagrody dla nauczycieli i pracowników

Nauczyciele i Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Bydgoszczy zostali wyróżnieni nagrodami wyższego rzędu:

Pani Grażyna Bartczak Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę
Pani Małgorzata Kacprzak Medalem Komisji Edukacji Narodowej
Pani Barbara Szurpita Medalem Komisji Edukacji Narodowej
Pani Joanna Czaplewska Nagrodą Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty
Pani Joanna Zaborowska Nagrodą Prezydenta Bydgoszczy
Pani Marlena Wełnicka Nagrodą Prezydenta Bydgoszczy

Jesteśmy z Was dumni i serdecznie gratulujemy Tegorocznym Wyróżnionym!

Czytaj więcej!

Podziękowanie

Dziękujemy Rodzicom

- dyrekcja, nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Bydgoszczy

Czytaj więcej!

RADA RODZICÓW Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Bydgoszczy

ROK SZKOLNY 2023/2024

Prezydium Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Bydgoszczy:

Przewodniczący: Wojciech Słowiow
Wiceprzewodnicząca: Emilia Bystrzyńska
Sekretarz: Kinga Bielicka
Skarbnik: Agnieszka Balcerowska
Członek Rady: Renata Nawrocka
Komisja Rewizyjna: Radosław Piórkowski i Anna Janik

Czytaj więcej!

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

Czytaj więcej!

Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2022/2023

Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2022/2023

Czytaj więcej!

Opublikowanie wyników rekrutacji do klasy pierwszej na rok szkolny 2023-2024 w postępowaniu uzupełniającym

Dzisiaj (30 maja 2023r.) opublikowano listę kandydatów zakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym.
Przypominam równocześnie, iż dzieci zgłoszone z rejonu są automatycznie przyjęte, więc nie ma ich nazwisk na liście.

WAŻNA INFORMACJA:
Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki w terminie do 2023-06-05 godz. 14:00. Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce.

Czytaj więcej!