„Demos Kratos” po raz drugi

12 marca dziesięcioro trzecioklasistów gościło w ratuszu, aby uczestniczyć w dyskusji poruszającej tematy: ideały o polityka, znaczenie historii, zasady Pańcza Sila. Było to drugie z trzech spotkań w ramach projektu „Szkoła Otwarta i Tolerancyjna”. Po wprowadzeniu historycznym, odpowiedziach na pytania radnego Pawła Bokieja, odbyła się debata, w której aktywny udział wzięli przedstawiciele naszej szkoły.
Dziękuję za godne reprezentowanie naszej szkoły: Weronice Okońskiej (3cg), Emilii Sobieralskiej (3ag), Michałowi Balcerkowi (3ag), Maciejowi Brózdowskiemu (3ag), Mateuszowi Kamińskiemu (3bg), Kacprowi Kozłowskiemu (3ag), Gracjanowi Lampka (3dg), Konradowi Sarnowskiemu (3dg), Szymonowi Waszakowi (3dg), Mikołajowi Domagalskiemu (3dg).

Izabela Siegert